Η τάση που θέλει μουσικούς να βρίσκονται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία και να παίζουν το ίδιο κομμάτι έφτασε και στην Πρέβεζας