Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Πρέβεζας θα πραγματοποιηθεί ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας – Πέντε Πηγάδια και ειδικότερα στο τμήμα αυτής, Γοργόμυλο – Πέντε Πηγάδια της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνει από παρόδους της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν για την εκτέλεση εργασιών του έργου ’’Αυτοκινητόδρομος Ιονίας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός (Σκαρφεία) και συνδετήριος κλάδος’’, για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 27-05-2015 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης.

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ