«Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος γιατί οι κατασκευές μας είναι θωρακισμένες»